Om oss


Hvem er vi?

 

Vi er et nettverk av foreldre, nære pårørende og profesjonsutøvere knyttet til personer med kjønnsdysfori, både barn og voksne..  mer              


Vi er mange medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.   mer


Gjennom vårt nære innsyn i trans-narrativet har vi støtt på svært mange vitenskapelige brister.

"Vi anser mangelen på riktig informasjon og mengden av feilinformasjon som en stor trussel mot unge menneskers psykiske og fysiske helse. I tillegg legges det press på de nære relasjoner, som vi ser nødvendigheten av å advare mot.."

Vi støtter Nasjonalt Behandlingssenter for Transseksualisme (NBTS, Rikshospitalet) og Harry Benjamin Resurssenter (HBRS).


Vi støtter Transsexuelle personers rett til bedre sikkerhet i samfunnet og rett til omsorg i helsetjenesten.


Vi har et kritisk syn på etterforskning og behandling av barn og unge og legger vekt på "vitenskap og beprøvd erfaring"

 

Vår formelle kompetanse

 

-skolemedisin

-legemiddelforskning

-barne- og ungdomspsykiatri

-pedagogikk

-biofysikk

-samfunnsvitenskap

-kjønnsforskning


Vår foreldre kompetanse

 

-traumer

-alvorlig sykdom

-alvorlige psykiske lidelser

-selvskading

-anorexi/spiseforstyrrelser

-autisme

-skilsmisser

-dødsfall i nærmeste familie

-mobbing