Presentasjoner

Presentasjoner

GENID, Presentation på identitetskonferensen "MOT DAG" 15 feb 2019 Oslo

Svensk TV's "Uppdrag Granskning" avslöjande program (2 april 2019) om hur unga flickor med könsdysfori kan få  sina liv förstörda av vården. 

"Tranståget och Tonårsflickorna"

GENID presentation Kivinnolobbyns utbildningsdag. Stockhholm, 6 dec 2018

SVTs "Uppdrag Gransknig" 

Den tredje dokumentären 

14 min video .

 "Tranståget III -

fortsättningen"

Utredning av Jurist Oskar Höllgren, Institutet för Medicinsk Rätt, Stockholm, beställd (och bekostad) av GENID medlem.

GENID skrivelse till Socialstyrelsen. Anmälan av vården av patienter med könsinkongruensproblematik.

Utredning av et tredje juridisk kjønn - Innspill fra Genid 13.06.2022.