Endret adferd

Påvirkning av sosiale medier

 

"Det er et sinnssykt press, og man må være «syk nok» for å bli godtatt.

Legger man «kun» ut et bilde med en rispet arm, er man ikke syk nok fordi det ikke er et åpent kutt. Legger man ut en tynn kropp, men ikke sykelig tynn, er man ikke syk, men har kun høy forbrenning.

 

Snakker man «kun» med helsesøster på skolen, er man ikke syk nok fordi man ikke er blitt henvist til psykiatrien. Har man tatt en overdose, men ikke kommet på sykehuset, har man det ikke vondt nok. "

 

 

 LES MER


 

Utdraget er hentet fra et leserinnlegg skrevet av en ungdom. Det beskriver hvilket press våre barn og unge er utsatt for idag. Hvis vi som foreldre vil inn og se hva barna gjør på nett, møtes vi av stengte dører. Er du urolig for at ditt barn er påvirket av lukkede samfunn på internett, så har du sannsynligvis grunn til å være urolig. Har ditt barn i tillegg en relativt brå og uforklarlig endring i adferd og "kommer ut som trans", må du vurdere nøye hva du skal gjøre.


Fenomenet kalles Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD). Dessverre vil du som forelder oppleve en forventning om at du for enhver pris må støtte ditt barns "kjønnsendring", hvis ikke vil barnet ta sitt liv. Og selv om det for noen barn er riktig å skifte kjønn, er det langt ifra det for alle. Dersom ditt barn har flere adferdsavvik, som selvskading, tegn på overgrep, hallusinasjoner, spiseforstyrrelser mm, så må barnet få hjelp for disse lidelsene FØR man bekrefter nytt kjønn. Ta kontakt med oss på post@genderchallenge.no dersom du trenger tips til gode familierådgivere som kan gi et differensiert syn på hva ditt barn trenger av hjelp.
Endret adferd