Referanser

Referenser; 

behandling av barn och ungdom

Explosiv ökning av könsdysfori. ROGD; Social smitta


(Originakartikel där föräldrars rapportering av fenomenet ROGD beskrivs. Fenomenet har felaktigt ifråfgasatts genom att kalla det en Medicinsk Diagnos).
Littman L. "Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental reports". PLoS One. 2018 13

e0202330. doi: 10.1371/journal.pone.0202330. eCollection 2018.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6095578/


(Snabb ökning av sökande till Svensk vårdsektor för könsdysfori, visar också att pojkar debuterar senare än flickor).

Salmi, P. , Berlin, M. Utvecklingen av diagnosek könsdysfori, Sociatyrelsen, 2020-02-12

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6600.pdf

 

(Snabb ökning av sökande för könsdysfori bland unga. Exemplifierar också oprecisa påståenden och hur Svenska vårdgivare använander begrepp som "tillskrivet kön" som inte är vetenskapligt förankrade)

Frisén, Louise & Söder, O. & Rydelius, Per-Anders. (2017). Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga: Tidigt insatt behandling ger betydligt bättre prognos. Läkartidningen vol 114, 6p.

https://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/


(Grundläggande artikel om social smitta med en "Jungian" vinkling)

Lisa Marchiano (2017) Outbreak: On Transgender Teens and Psychic Epidemics, Psychological Perspectives, 60:3, 345-366

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2012.653300


Weir, Erica (2005). "Mass sociogenic illness". Canadian Medical Association Journal. 172: 36.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_psychogenic_illness


Ingen evidens att hormonbehandling och “könskorrigering”ger förbättrad hälsa eller livskvalitet.


(Viktigaste studien, utredning beställd av UK, West Midlands “Landsting” och The Guardian för att utvärdera nyttan av “könskorrigeringar”)

ARIF studie (Univ Birmingham, professional statistics centre)

genderchallenge: Artikler. Se också: https://www.theguardian.com/society/2004/jul/30/health.mentalhealth


(sid 3, avsnit 1.4 par 3 "Det foreligger lite evidensbasert kunnskap når det gjelder effekt av helsehjelp til personer som har plager og ubehag ved kjønnsdysfori").

"Rett til rett Kjønn", 2015, (Rapport från Norska Helsedirektoratet ) 


(Health Technology Assessment from Sweden, region West, 2018, concludes majority of studies very poor, low quality medical treatment evidence.

Lack of evidence  for improved "quality of life").

Gender affirmation surgery for gender dysphoria - effects and risks
Georgas K, Beckman U, Bryman I, Elander A, Jivegård L, Mattelin E, Olsen Ekerhult T, Persson J, Sandman L, Selvaggi G, Stadig I,

Vikberg Adania U, Strandell A


(BMJ joournal, internationella editors med tyngdpunkt i Univ Oxfrod, publcerar sina "evidence-based-medicine" editorials som Blog.

Deras slutsats nedan är att behandling av ungdomar inte är evidensbaserad och måste anses vara experimentell)

Gender-affirming hormone in children and adolescents, Posted on 25th February 2019


(Review på Web-Site, "womanmeanssomething.com")

Paul Dirks,  "Transition as treatment: the best studies show the worst outcomes",  Jan 11, 2019.


(Chefspsykiater, Johns Hopkins Medical Center, ett  av världens mest renomerade medicinska centra, efter 40 år med "könskorrigeringar")

Paul McHugh, "Transgender Surgery Isn't the Solution", Wall St Journal, 13 may, 2016.


(Royal College of General Practitioners, allmänläkarnas förening i Storbrittanien, varnar för att behandling av barn och ungdom med könsdysfori i GB saknar mediciinsk vetenskaplig grund)

Sammanfattning av 12 sidig rapport i Daily Mail 7 Juli 2019.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7220897/GPs-risk-transgender-storm-issuing-unprecedented-warning-lack-evidence-treatments.html


De flesta barn/ ungdomar växer av sig könsinkongruens under puberteten ...(men om man ger pubertetsblockare så blir 100% fast i könsdysfori !)


(Review 11 studier som alla visar samma sak, 60- 90% växer av sig)

James Cantor, Sexology Today, "Do trans- kids stay trans- when they grow up?" 2016. January 11.

Full kommentar:  James Cantor, Sexology Today, 2017, 15 december


(63% växer av sig, ingår i Cantors analys ovan, men GB National Health service drar slutsats 84% växer av sig).

Steensma, T. D., McGuire, J. K., Kreukels, B. P. C., Beekman, A. J., & Cohen-Kettenis, P. T. (2013). "Factors associated with desistence and persistence of childhood gender dysphoria: A quantitative follow-up study". Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52, 582–590.

Brittiska National Health Service's  analys


(Pubertetsblockare gör att 100% av behandlade barn blir kvar i könsdysfori!)

Paul W. Hruz, Lawrence S. Mayer, and Paul R. McHugh, "Growing Pains: Problems with Puberty Suppression in Treating Gender Dysphoria

The New Atlantis. 2017. 52: pp. 3-36


(Varning också för att börja med "social transitioning", den typen av affirmativ behandling kan också befästa könsdysfori. Från den renomerade Amsterdamgruppen)

Annelou L. C. de Vries MD PhD & Peggy T. Cohen-Kettenis PhD (2012) Clinical Management of Gender Dysphoria in Children and Adolescents: The Dutch Approach, Journal of Homosexuality, 59:3, 301-320,

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2012.653300


(Diskussion av de olika kritiska och tvetydiga uppskattningarna av antal "desisters")

Kenneth J. Zucker (2018): The myth of persistence: Response to “A criticalcommentary on follow-up studies and ‘desistance’ theories about transgender and gender non-conforming children” by Temple Newhook et al. (2018), International Journal of Transgenderism,DOI: 10.1080/15532739.2018.1468293


Suicidrisk, psykiatrisk problematik, minskar inte efter könsinkongruens bekräftande operation och hormonbehandling


(Ingen signifikant skillnad i psykiatrisk sjuklighet innan och efter könskorrigering. Retrospektiv studie med hög procent av alla transpersoner i Danmark, men bara en mindre grupp hade fått psykiatrisk utredning och diagnos)

Simonsen RK, Giraldi A, Kristensen E, Hald GM. Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Nord J Psychiatry. 2016;70:241-7. 


(Suicid minskar inte utan ökar något efter könskorrigering, ca x20 högre än “normal”)

Dhejne C, Lichtenstein P, Boman M, Johansson AL, Långström N, Landén M.

"Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: cohort study in Sweden". PLoS One. 2011. 6:e16885.Adams N, Hitomi M, Moody C.  "Varied Reports of Adult Transgender Suicidality: Synthesizing and Describing the Peer-Reviewed and Gray Literature". Transgend Health. 2017. 2:60-75. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436370/


Stora risker och medicinska biverkningar av pubertetsblockare och hormonbehandling


(Rapport från Brittiska National Health Service/ Tavistock 2019: Ingen evidens för positiv effekt. För flickor: Pubertetsblockare förvärrar suicid-tankar, dysfori, självskada).

https://www.transgendertrend.com/tavistock-experiment-puberty-blockers/


(Blog review av "peer reviewed" artiklar om risker av hormon behandling, pubertets blockare, irreversibla effekter på fertilitet. Många renomerade Psykologer/ Psykiatriker bakom web-siten).

Kenny D "KEY ISSUES IN DECISION-MAKING FOR GENDER TRANSITION TREATMENT", Aug 2019.

http://gdworkinggroup.org/2019/08/09/key-issues-in-decision-making-for-gender-transition-treatment-questions-and-answers/


(Transsexuella med hormonbehandlingar 2-3 ggr större risk för stroke, bekräftar tidigare slutsats från Nat.Inst.Health (NIH), USA).

Nienke M. Nota , Chantal M. Wiepjes , Christel J.M. de Blok , Louis J.G. Gooren , Baudewijntje P.C. Kreukels , Martin den Heijer

"Occurrence of Acute Cardiovascular Events in Transgender Individuals Receiving Hormone Therapy
Results From a Large Cohort Study". Circulation. 2019. 139:1461–1462


Getahun D, Nash R, et al. "Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study". Ann Intern Med. 2018. 169:205-213.


(Minnet försämras med pubertetsblockare).

Schneider MA, Spritzer PM, Soll BMB, Fontanari AMV, Carneiro M, Tovar-Moll F, Costa AB, da Silva DC, Schwarz K,, Anes M, Tramontina S, Lobato MIR. "Brain Maturation, Cognition and Voice Pattern in a Gender Dysphoria Case under Pubertal Suppression". Front Hum Neurosci. 2017. 11:528.


Mul D, Versluis-den Bieman HJ, Slijper FM, Oostdijk W, Waelkens JJ, Drop SL. "Psychological assessments before and after treatment of early puberty in adopted children". Acta Paediatr. 2001. 90:965-71.


(Press Release, Endokrinologer varanar om farliga biverkningar av pubertetsblockare och Hormoner)

Ladilaw MK et al.  "Endocrinologists Warn of Grave Dangers, Sterility Caused by Puberty Blockers and Hormones for Child and Adolescent Gender Dysphoria  Jan 2019


Chew D, Anderson J, Williams K, et al. "Hormonal Treatment in Young People With Gender Dysphoria: A Systematic Review. Pediatrics". 2018. 141(4):e20173742


(Literatur review. Slutsats: "..protocol is founded upon an unscientific gender ideology, lacks an evidence base, and violates the long-standing ethical principle of “First do no harm.”)

"Gender Dysphoria in Children. American College of Pediatricians". nov 2018


(Risken för hjärnslag vid behandling med östrogen ökar med 250% hos transkvinnor jämfört med kontrollgrupp av män)

Getahun D, Nash R, Flanders WD, Baird TC, Becerra-Culqui TA, Cromwell L, Hunkeler E, Lash TL, Millman A, Quinn VP, Robinson B, Roblin D, Silverberg MJ, Safer J, Slovis J, Tangpricha V, Goodman M. "Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study" Ann Intern Med. 2018 169:205-213.


Mycket hög samsjuklighet (komorbiditet) med psykiatrisk problematik


(78% studenter i USA med könsinkongruens har "mental health outcomes", psykiska hälsoproblem)

Lipson SK, Raifman J, Abelson S, Reisne SL "Gender Minority Mental Health in the U.S.: Results of a National Survey on College Campuses" Am J Prev Med 2019; 57:293−301.

https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(19)30219-3/fulltext


(Procent beteckningarna anger hur många som uppvisar psykisk sjukdom/problematik samsjuklighet vid upplevd könsinkongruens. MtF=Male-to-Female, FtM = Female-to-Male).


75%. MtF & FtM, (d v s även flickor – överrepresenterade! Visar att psykisk problematik och könsdysfori ökat kraftigt för flickor)

Kaltiala-Heino R, Sumia M, Työläjärvi M, Lindberg N. "Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development". Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2015 Apr 9;9:9. doi: 10.1186/s13034-015-0042-y. eCollection 2015.


("Attachment" problem stuuderades och man fann ca 88% psychiatriska diagnoser samskjukloghet De mentala hälsoproblemen föregår utvecklingen av könsdysfori, vilket motsäger att de uppkommer som resultat av scial stigma).

Kozlowska K., et al. "Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria" 2021 january Front. Psychol.

 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.582688


30% MtF

Goddard JC, Vickery RM, Qureshi A, Summerton DJ, Khoosal D, Terry TR. "Feminizing genitoplasty in adult transsexuals: early and long-term surgical results". BJU Int. 2007;100:607-613. reassignment surgery (30).


49% MtF

Löwenberg H, Lax H, Neto RR, Krege S. "Complications, subjective satisfaction and sexual experience by gender reassignment surgery in male-to-female transsexual". Z Sexualforsch. 2010;23:328-347.


46.9% MtF, (Citat från artikeln: "The authors of the study stress the great importance of including personality assessment in standard GID diagnostic procedures, as presence or absence of psychiatric disease comorbidity is one of the contributing factors to the successful or unsuccessful SRS outcome" ).

Hess J. et al. "It is also possible that the positive results of our survey represent patients’ wish for social desirability rather than the real situation". Dtsch Arztebl Int. 2014 Nov; 111(47): 795-801.


66.6% MtF, 46% FtM.

Duišin D, Batinić B, Barišić J, Djordjevic ML, Vujović S, Bizic M."Personality disorders in persons with gender identity disorder."

ScientificWorldJournal. 2014;2014:809058. doi: 10.1155/2014/809058. Epub 2014 May 13.


77% MtF,  23% FtM.

Madeddu F, Prunas A, Hartmann D. "Prevalence of axis II disorders in a sample of clients undertaking psychiatric evaluation for sex reassignment surgery". Psychiatric Quarterly. 2009. 80:261-267


Myt att vissa hjärnstrukturer hos transpersoner är mer lik det upplevda könet. 


Joel D, Berman Z, Tavor I, Wexler N, Gaber O, Stein Y, Shefi N, Pool J, Urchs S, Margulies DS, Liem F, Hänggi J, Jäncke L, Assaf Y. "Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic". Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 112:15468-73. 

New Scientist "Scans prove there's no such thing as a 'male' or 'female' brain"

https://www.newscientist.com/article/dn28582-scans-prove-theres-no-such-thing-as-a-male-or-female-brain/


(Påståenden om skillnader i kvinnors och mäns hjärnor är felaktiga) 

Jäncke L1, Mérillat S, Liem F, Hänggi J. "Brain size, sex, and the aging brain". Hum Brain Mapp. 2015 36:150-69. 


Autistiska symptom vanliga vid könsdysfori, många ångrare


("Around 35% of referred young people present with moderate to severe autistic traits". En av British Medical Journals tidsskrifter)

Butler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis Child 2018 https://adc.bmj.com/content/early/2018/04/26/archdischild-2018-314992 (accessed 22 may 2019)


(Många referenser i denna review, ett av de främsta forskningscentra för transsexualism).

van der Miesen AIR, de Vries ALC, Steensma TD, Hartman CA. "Autistic Symptoms in Children and Adolescents with Gender Dysphoria". J Autism Dev Disord. 2018. 48:1537-1548


Strang JF, Powers MD, Knauss M, Sibarium E, Leibowitz SF, Kenworthy L, Sadikova E, Wyss S, Willing L, Caplan R, Pervez N, Nowak J, Gohari D, Gomez-Lobo V, Call D, Anthony LG. "They Thought It Was an Obsession: Trajectories and Perspectives of Autistic Transgender and Gender-Diverse Adolescents". J Autism Dev Disord. 2018 48:4039-4055.


(US Survey, mer än 27,000 svarare. 11% MtF gjort officiell detransition, ångrare är sannolikt mångdubbelt fler, x5 högre än vad ANOVA/ KI rapporterar). 

Quora: How common is it for transgender people to regret their gender transition, possibly to the point of transitioning back? 


Summary of the US Survey:  


(UK NHS, Tavistock: 9,5% "öppet" ångrare vid debut av könsdyfori under tonåren).
Churcher Clarke, A., Spiliadis, A. ‘Taking the lid off the box’: The value of extended clinical assessment for adolescents presenting with gender identity difficulties. 2019.
 

Full psykiatrisk utredning (av kliniskt erfarna Psykiatriker och team av experter) måste föregå affirmativ behandling


(Slutsatsen är från Endocrinological Society. Deras punkt 1.1 & 1.2 i artikeln. Artikeln är samtidigt "International Guidelines" och är skriven av de internationellt mest erfarna och starkaste centra i forskning & behandling av transsexualism).

Wylie C Hembree Peggy T Cohen-Kettenis Louis Gooren Sabine E Hannema Walter J Meyer M Hassan Murad Stephen M Rosenthal Joshua D Safer Vin Tangpricha Guy G T’Sjoen.

"Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 102: 3869–3903,

https://doi.org/10.1210/jc.2017-01658